Olofspoort

on

latende de Olofspoort (*) aan de regeter zijde, bemerkten wij de zoo genoemde Jansenisten Kerk de drie bonte Kraaijen(†), die in geenen deele het uiterlijke van eene kerk heeft,

(*) Alhier stond eertijds eene poort, welke in 1618 werd afgebroken. Dezelve diende tot eene gevangenis, toen het Stadhuis dezer stad nog in de Kapelsteeg stond. Men zegt, dat in den kelder van dit Stadhuis ,  thans een tabakswinkel, nog stevige ringen aanwezig zijn van den tijd, dat dezelve tot eene gevangenis gebezigd werd.

(†) In deze Kerk, den navolgers van JANSENIUS, een der Bisschoppen van Yperen, gewijd, wordt voornamelijk in het wintersaizoen, geene dienst gedaan.

Cornelis van der Vijver

De Olofspoort die tussen 1370 en 1380 gebouwd werd over een gracht die zich niet alleen dienst deed als verdeging maar ook als afwatering voor overtollig water. In 1440 breide de stad uit waardoor de poort niet langer meer als toegangspoort diende maar nu werd gebruikt als gevangenis. In 1618 werd de poort gesloopt om ruimte te maken voor woningen. In de 15e eeuw werd de gracht gedempt en een kapel naast de poort gebouwd welke in 1966 door een felle brand grotendeels verwoest werd. Vandaag de dag zijn er nog steeds tekenen te zien van de oude poort. Tussen de Zeedijk en Nieuwebrugsteeg bevind zich de steeg boven de oude gedempte gracht die nu Sint Olofspoort heet. Op de hoek van Sint Olofspoort en Nieuwbrugsteeg (nr 15) bevind zich de oorspronkelijke poorthuis en ook de kapel is nog steeds te bezoeken. De brand had ook een positieve kant, zo was het eindelijk mogelijk om archeologisch onderzoek te doen zo werden er twee stortkokers gevonden waar de poortwachters hun afval in de gracht dumpte. In 1991 kocht de gemeente de kapel op en werd deze volledige gerestaureerd zelfs de klokkentoren, die in 1820 in een brand was gesneuveld, staat weer trots boven op de kerk. De naam Sint Olof werd eerst gedacht dat deze kwam van de Noorse koning Sint Olof/Olaf maar de kapel en poort zijn vernoemd naar Sint Odulf, de beschermheilige van dijken. Tegenwoordig is de kapel een congrescentrum van het nabij gelegen Barizonhotel, het hotel is doormiddel van een ondergrondse tunnel verbonden aan de kapel.

https://i0.wp.com/www.sprekendestenen.nl/wp-content/uploads/2017/01/010097005016.jpg?w=1000
Impressie Sint Olofspoort
Historiserende voorstelling, gezien naar het zuidwesten in de richting van de Warmoesstraat. Links v.l.n.r., de deel van de Oudezijds- of Sint Olofskapel op het huidige Zeedijk 2A, hoek Zeedijk 2 - Sint Olofspoort 1, Sint Olofspoort 3-7, het poortgebouw op Sint Olofspoort 9. In het midden de huidige Prins Hendrikkade 57 met rechts de achterzijde van de tegenwoordige Nieuwebrugsteeg 7. Voorstelling naar plattegrond van 1544 door Cornelis Anthoniz. Techniek: penseel in grijs. Afmetingen: 129 mm 179. Datering vervaardiging: 18e eeuw.
https://i0.wp.com/www.sprekendestenen.nl/wp-content/uploads/2017/01/010097003095.jpg?w=1000
Voorstelling Sint Olofspoort en Kapel
Historiserende voorstelling van de voormalige Sint Olofspoort in het midden (nummer 15) en rechts de Oudezijds- of Sint Olofskapel (nummer 17), tegenwoordig Nieuwebrugsteeg nummers 11-17. Gezien naar het noordoosten. Techniek: staalgravure. Datering vervaardiging: 1800-1850.
https://i0.wp.com/www.sprekendestenen.nl/wp-content/uploads/2017/01/010097011209.jpg?w=1000
Olofskapel 1693
Sint Olofs nu Oude Zyds Kapel
Zeedijk 4-2. Op nummer 2-2A Oudezijds- of Sint Olofskapel met links het toegangspoortje. Rechts de zijgevel van Sint Olofspoort nummer 1, Prins Hendrikkade 56-57 en het gebouw Zeerecht. Techniek: ets.
https://i0.wp.com/www.sprekendestenen.nl/wp-content/uploads/2017/01/010097005259.jpg?w=1000
Sint Olofspoort en Kapel
St Olofs-Kapel en Poort, anno 1544
Vogelvlucht van de Oudezijds- of Sint Olofskapel en omgeving. Op de voorgrond de Zeedijk, rechts de Sint Olofspoort. Datering voorstelling: 1544. Techniek: penseel in grijs.

Geef een reactie