Olofspoort

on

latende de Olofspoort (*) aan de regeter zijde, bemerkten wij de zoo genoemde Jansenisten Kerk de drie bonte Kraaijen(†), die in geenen deele het uiterlijke van eene kerk heeft,

(*) Alhier stond eertijds eene poort, welke in 1618 werd afgebroken. Dezelve diende tot eene gevangenis, toen het Stadhuis dezer stad nog in de Kapelsteeg stond. Men zegt, dat in den kelder van dit Stadhuis ,  thans een tabakswinkel, nog stevige ringen aanwezig zijn van den tijd, dat dezelve tot eene gevangenis gebezigd werd.

(†) In deze Kerk, den navolgers van JANSENIUS, een der Bisschoppen van Yperen, gewijd, wordt voornamelijk in het wintersaizoen, geene dienst gedaan.

Cornelis van der Vijver

De Olofspoort die tussen 1370 en 1380 gebouwd werd over een gracht die zich niet alleen dienst deed als verdeging maar ook als afwatering voor overtollig water. In 1440 breide de stad uit waardoor de poort niet langer meer als toegangspoort diende maar nu werd gebruikt als gevangenis. In 1618 werd de poort gesloopt om ruimte te maken voor woningen. In de 15e eeuw werd de gracht gedempt en een kapel naast de poort gebouwd welke in 1966 door een felle brand grotendeels verwoest werd. Vandaag de dag zijn er nog steeds tekenen te zien van de oude poort. Tussen de Zeedijk en Nieuwebrugsteeg bevind zich de steeg boven de oude gedempte gracht die nu Sint Olofspoort heet. Op de hoek van Sint Olofspoort en Nieuwbrugsteeg (nr 15) bevind zich de oorspronkelijke poorthuis en ook de kapel is nog steeds te bezoeken. De brand had ook een positieve kant, zo was het eindelijk mogelijk om archeologisch onderzoek te doen zo werden er twee stortkokers gevonden waar de poortwachters hun afval in de gracht dumpte. In 1991 kocht de gemeente de kapel op en werd deze volledige gerestaureerd zelfs de klokkentoren, die in 1820 in een brand was gesneuveld, staat weer trots boven op de kerk. De naam Sint Olof werd eerst gedacht dat deze kwam van de Noorse koning Sint Olof/Olaf maar de kapel en poort zijn vernoemd naar Sint Odulf, de beschermheilige van dijken. Tegenwoordig is de kapel een congrescentrum van het nabij gelegen Barizonhotel, het hotel is doormiddel van een ondergrondse tunnel verbonden aan de kapel.

[R-slider id=”2″]
[osm_map_v3 map_center=”52.377,4.9″ zoom=”17″ width=”100%” height=”450″ post_markers=”1″ control=”mouseposition”]

Geef een reactie