Kattenburgerbrug

Op de Oesjesbrug gekomen zijnde, trof schoonste gezigt weder ons oog over het water langs de zindelijke Nieuwe Heerengracht, op Plantaadje-sluis. En zoo kwamen wij eindelijk op het Kadij plein, voor de Kattenburgerbrug, alwaar den jare 1787 een jammerlijke burgertwist veroorzaakt uit staatkundige gevoelens, zo ver werd gedreven, dat die van Kattenburg, aanklevers van de…

Nieuwebrug

– op de Nieuwebrug, welker stichting met geene zekerheid is te bepalen (*), en die, sedert de beruchte waterkeering, in den jare 1681, eene geheel andere gedaante heeft gekregen. Zij is voorzien van eenen sterken heer en twee zware schutdeuren, zonder welke, bij Noordwesten stormen, het water als weleer tot op den Dam zoude kunnen…