Kattenburgerbrug

Op de Oesjesbrug gekomen zijnde, trof schoonste gezigt weder ons oog over het water langs de zindelijke Nieuwe Heerengracht, op Plantaadje-sluis. En zoo kwamen wij eindelijk op het Kadij plein, voor de Kattenburgerbrug, alwaar den jare 1787 een jammerlijke burgertwist veroorzaakt uit staatkundige gevoelens, zo ver werd gedreven, dat die van Kattenburg, aanklevers van de…

Montelbaanstoren

Gaande voorbij de Schipperstraat, kwamen wij aan de Kalkmarkt, alwaar de Montalbaanstoren zich vertoont, die in ouden tijd tot eene sterkte der stad diende, tot den jare 1606 deszelfs oude gestalte behield, in latere dagen met eenen nieuwen muur gezenuwd werd, en nog een sieraad der stad uitmaakt. Cornelis van der Vijver De Montelbaanstoren staat…